Xafari x07 on DevExpress 14.2.5 | Xafari Framework